9 awesome features in CSS

CSS has been around for a long time — since 1994 depending on who you ask — and has become the de facto standard for styling websites. New specs (like the new CSS4 modules) keep adding cool functionality with animations, transforms, box-shadows, and a smattering of new units and selectors. Awesome stuff, but those aren’t the properties we’ll be… continue reading

8 useful CSS functions

CSS có sức mạnh đáng sợ hơn chúng ta nghĩ. Và món ngôn ngữ style sheet này vẫn đang trên đà phát triển mạnh mẽ qua mỗi năm, mang đến nhiều tính năng tuyệt vời cho trình duyệt. 1. Pure CSS Tooltips Rất nhiều website hiện vẫn đang sử dụng JavaScript để tạo tooltips, và… continue reading